Có vẻ như bạn chưa sẵn sàng để đến nơi này.
Lý do bạn được đọc cái đống này là vì tôi không tìm thấy được nơi bạn cần đến.
Bạn đi thăm quan những khu vực khác trước nhé.
Chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy.
OK! Tôi hiểu rồi, gặp lại sau